Mededeling van de Gemeente Emmen

21-10-2012 11:06

 

AANKONDIGING 
 
Bezoekers van de openbare begraafplaats te Emmer-Compascuum. 
 
De gemeente Emmen is begonnen met het opknappen van de begraafplaats. Ondermeer in het contact  met burgers en de lokale begrafenisvereniging hopen wij aan de wensen van de bevolking van Emmercompascuum en omstreken te voldoen. Doel is een laatste waardige rustplaats, een groene oase van rust, die in overeenstemming is met de wensen van de overledenen en nabestaanden. Onze medewerkers op de begraafplaats hopen daar aan bij te dragen door hun inzet. 
 
Urnentuin 
 
Allereerst hebben we getracht het aanzien van de vijver te verbeteren door de oevers hiervan opnieuw aan te leggen en de haag tussen de oudere begraafblokken en de vijver te verwijderen. Aan de vijver zal een nieuwe urnentuin komen. Hier kan men de asbus van een dierbare laten bijzetten in een urngraf. Net als op blok 19 het geval is. Daarnaast is en blijft natuurlijk ook de mogelijkheid op deze begraafplaats de as te verstrooien. 
 
Vervallen monumenten 
 
Ten tweede komt er aktie op de slechte en aan de gemeente vervallen grafmonumenten. De wet op de lijkbezorging geeft tegenwoordig een kader aan voor het opruimen/vervallen van graven. In januari 2013 zullen de eerste monumenten worden verwijderd. Met enkele rechthebbenden/geïnteresseerden is hierover al contact geweest. Aangezien het veelal oudere graven betreft is het vaak moeilijk nabestaanden te achterhalen. Vandaar dan ook communicatie via verschillende media. 
 
Ruiming van grafmonumenten 
 
Tot slot zullen er de komende jaren nog meerdere acties volgen; incidenteel of meerdere monumenten tegelijk zullen worden opgeruimd. De nadruk zal in eerste instantie gelegd worden op het gedeelte van de begraafplaats aan de rechterkant van het hoofdpad aangezien daar in verhouding de meeste vervallen graven(monumenten) liggen.  Belangrijk in dit proces is het contact tussen de gemeente enerzijds en de rechthebbenden, nabestaanden, 
en geïnteresseerden anderzijds. Er zijn bijvoorbeeld slechte monumenten op graven 
 
- op naam van een rechthebbende, 
 
-die teruggegeven/vervallen zijn aan de gemeente, 
 
-die op naam van een overleden rechthebbende (dus vervallen aan gemeente) staan. 
 
Kosten 
 
Afstand doen van graven (als rechthebbende/geïnteresseerde) heeft voor u geen financiële consequenties. 
Ook voor het verwijderen van grafmonumenten worden geen kosten in rekening gebracht. 
 
Informatie 
Wilt u meer informatie over de begraafplaats, graven of bovenstaande akties kunt u bellen met de 
 
Gemeente Emmen, team begraafplaatsen/J. Klunder 14 0591. 
 
Wilt u contact met Uitvaartvereniging Emmer-Compascuum e.o.: tel. 0591-35 1717/06-522 612 49 secr. de 
heer H. Bloemsma.